КОИ СМЕ НИЕ?

Фирма „JO & JO“ Ltd. е дългогодишен производител на Оригинални комбинации капки и комплекти на д-р Бах. Капките са предназначени предимно за износ в Европейския съюз, като се отделят малки партиди за българския пазар и потребители. Капките и комплектите на д-р Бах се произвеждат от лицензиран производител, използващ Оригинални английски есенции. Произвеждат се следните 20 комбинации капки, както и 20 вида Специализирани Комплекти на д-р Бах.

 

Към магазина